HOME-EROS

EROTIEK IS AANGEKLEDE LIEFDE

B E G E E R T E

Je houdt tenslotte van je BEGEERTE en niet van je beweegrede.

Bijna alles wat wij fel begeren, valt ons eenmaal ten deel.

Maar waarom moet dat juist gebeuren op een tijdstip, dat wij opgehouden hebben het te begeren?

I L L U S I E S

Wat het mooiste is in het leven, dat zijn de ILLUSIES van het leven.

Luchtkastelen eisen hoge onderhoudskosten.

Is het alles ILLUSIE en is ILLUSIE niet alles?

ILLUSIES zijn de vlinders van de lente van het leven.

Het leven is te kort om ons alle ILLUSIES te ontnemen.

Fantasie is het oog van de ziel. Doe geen afstand van je ILLUSIES.

Wanneer zij verdwenen zijn, besta je misschien nog steeds, maar dan ben je opgehouden te leven.

D R O M E N

Ik geloof DROMEN eerder dan statistieken.

Ik houd meer van de DROOM dan van de illusie: in de DROOM weet je dat je je ogen hebt gesloten, in de illusie denk je dat je ze open houdt.

Wie verschil maakt tusen DROOM en werkelijkheid is nog niet voldoende wakker geworden.

Het is aangenamer om kastelen in de lucht te bouwen dan op de grond.

H A R T S T O C H T E N

Wanneer de HARTSTOCHTEN lavastromen zijn, dan zijn de meeste mensen uitgedoofde vulkanen.

Bedwing je HARTSTOCHT, want als hij je niet gehoorzaamt, beheerst hij je.

HARTSTOCHTEN hebben evenals de zee hun eb en vloed.

De mens is slechts dan waarlijk groot, wanneer zijn handelingen hem door zijn HARTSTOCHTEN worden ingegeven.

Naarmate men meer geest heeft, zijn de HARTSTOCHTEN groter.

De ware vrede van het hart wordt gewonnen door aan onze HARTSTOCHTEN weerstand te bieden, niet door hen te gehoorzamen.

Als wij onze HARTSTOCHTEN weerstaan, is dit meer door hun zwakheid dan door onze kracht.

L I E F D E

Bij mannen is de LIEFDE geen gevoel, maar een idee. Kies je LIEFDE en bemin dan je keuze.

Het zijn altijd de ogen die het eerst van LIEFDE spreken. De ogen zijn altijd tederder dan het hart.

Wat LIEFDE kan, durft LIEFDE ook te beproeven.

Geliefden hebben in hun taal een groot aantal woorden waarvan iedere lettergreep een liefkozing is.

De ideale liefdesaffaire is die welke per post wordt gevoerd.

Er zijn ongetwijfeld slechts heel weinig minnaars die zich niet, op bepaalde ogenblikken, op een vreselijke wijze de gevangene van hun LIEFDE voelen.

De LIEFDE geeft zich niet, zij neemt. In 9 van de 10 gevallen doet een vrouw er goed aan, meer genegenheid te laten blijken dan ze in werkelijkheid voelt.

Je hebt elkaar lief? Mooi, zie dan dat je elkaar blijft liefhebben.

V R O U W E N

De VROUW is een verhaal, dat veel papier beslaat, geschreven in een taal die niemand goed verstaat.

VROUWEN zijn de bagage van het leven: ze zijn lastig en hinderen ons in onze vooruitgang en toch kunnen wij er niet buiten.

De VROUW is een menselijk wezen dat zich aankleedt, babbelt en zich uitkleedt.

De VROUW is een sfinx zonder geheim.

Een VROUW is anders dan haar gezicht.

VROUWEN bezitten meer kracht in tranen, dan in hun argumenten.

Het raadselachtige in VROUWEN is vooral dat zij van mannen houden.

De meeste VROUWEN hebben niet veel levensbeginselen. Zij laten zich leiden door hun hart, en wat hun zeden aangaat, zijn zij afhankelijk van hen die zij beminnen. In de liefde geven de VROUWEN altijd meer dan zij beloven. Er valt heel wat op de VROUWEN aan te merken, maar ze zijn de beste andere sekse die we hebben. Ze vergeten nooit een belediging.

VROUWEN die mooie benen hebben springen niet op dezelfde manier over beekjes heen als vrouwen die geen mooie benen hebben.

VROUWEN zijn er om bemind, niet om begrepen te worden.

VROUWEN argumeneren met hun hart, niet met hun brein.

De vrouwelijke intuitie is het resultaat van miljoenen jaren niet denken. Een boze VROUW is als een zee zonder kust. Wanneer een VROUW tegen je spreekt, luister dan naar wat ze met haar ogen zegt. De mannen zeggen dikwijls meer kwaad van de vrouwen dan zij denken. Bij de VROUWEN zelf is het juist omgekeerd. Er zijn VROUWEN die op het soort wijnen lijken, waarvan iedereen wel eens wil drinken, maar die niemand tot zijn dagelijkse drank maken wil

Voor de VROUWEN bestaat er maar 1 vraag en die luidt: houd je van mij?

Een werkelijke trouwe VROUW wil slechts aan 1 man behoren, maar zij zou graag zien dat alle andere erom stierven van spijt. Veel VROUWEN nemen een minnar niet om hem te hebben, maar om te voorkomen dat een ander hem krijgt. De vos weet veel, maar de verliefde VROUW weet nog veel meer. De VROUWEN schijnen boos, wanneer men zegt dat men van ze houdt, maar ze zijn boos, wanneer men het niet zegt. Heeft een VROUW eenmaal een plan in haar hoofd, dan moet en zal het ook uitgevoerd worden.

VROUWEN zijn het verleidelijkst wanneer zij bang zijn, daarom zijn ze ook zo gauw bang..

go to index