Indiaanse Wijsheid

...take only your memories and leave nothing but your footprints...

V//V\\V//V\\V//V\\V//V\\V

The Old Cheyennes could not write things down. They had to keep everything in their heads and tell it to their children so the history of the tribe would not be forgotten.

V//V\\V//V\\V//V\\V\\V//V\\V//V\\V//V

Sandoval, Hastin Tlo'tsi Hee (Old Man Buffalo Grass Navajo) 1928
"Je kijkt naar mij en ziet slechts een lelijke oude man, maar van binnen ben ik vervuld van grote schoonheid. Ik zit als op de top van een berg en kijk in de toekomst. Ik zie mijn volk en jouw volk tezamen leven. De tijd zal komen dat mijn volk zijn vroegere leefwijze zal zijn vergeten, tenzij het die leert uit de boeken van blanke mannen. Je moet daarom opschrijven wat ik je vertel en er een boek van laten maken, opdat toekomstige generaties deze waarheid zullen kennen".

OREN LYONS HANDHAVER VAN HET GELOOF VAN DE TURTLE CLAN (ONONDAGO) 1990
Ik kan je zonder meer zeggen: er zijn geen geheimen. Er is geen mysterie. Er is alleen gezond verstand.

MEDEWIWIN GEBED (OJIBWAY)
Hoe meer je weet, hoe groter je vretrouwen en hoe kleiner je vrees zal zijn.

LORRAINE CANOE (MOHAWK) 1993
Alles wat leven baart is vrouwelijk. Als mannen de kosmische samenhangen beginnen te begrijpen die vrouwen altijd hebben gekend, zal de wereld ten goede veranderen.

ANONIEM (LUISENO)
De aarde hoort je, de lucht en de beboste berg zien je. Als je dit gelooft zul je oud worden.

TRADITIONEEL (ZUNI) VERTAALD IN 1939
Je stelt geen vragen als je bezig bent volwassen te worden. Je kijkt en luistert en wacht, en het antwoord zal naar je toekomen.

ANONIEM (POMO) 1944
Wat is een mens? Een mens is niets. Zonder zijn familie is hij onbelangrijker dan dat insekt dat onderweg is naar de overzijde van een pad.

CROWFOOT (BLACKFEET INDIANEN) CIRCA 1880
Wat is leven? Het is de vonk van een vuurvlieg in de nacht. Het is de adem van een buffel in de winter. Het is de kleine schaduw die over het gras glijdt en zich in de zonsondergang verliest.

GRAY HAWK (TETON SIOUX) VERTAALD IN 1918
sun'kaa mici'la yun'kan hinhan' hoton'pi yun'kan hanko'waki pelo'
wolf was ik in mijn ogen maar de uilen krassen en ik vrees de nacht

SITTING BULL (LAKOTA) OMSTREEKS 1877
iki'cize waon'kon wana' hana'la yelo' iyo'tiye kiya' waon'
een krijger was ik nu is het allemaal voorbij een moeilijke tijd heb ik

USED-AS-A-SHIELD (TETON SIOUX) VERTAALD IN 1918
Wica'hcala kin heya'pelo maka'kin lece'la tehan yunke'lo eha'pelo ehan'cekon wica'yaka pelo'
De oude mannen zeggen dat de aarde slechts duldt. Jullie spraken de waarheid. Jullie hebben gelijk.

Tekst van LUTHER STAANDE BEER, opperhoofd van de OGALALA SIOUX, onderwijzer, schrijver en tolk.
SIOUX is de naam van de Dakota-Indianen d.w.z. verschillende stammen (waaronder de Teton met de Ogalala's) die een gemeenschappelijke taal spreken. DAKOTA betekent VRIENDEN.
Hun oorspronkelijke woongebied lag rond de bovenloop van de MISSISSIPPI en de MISSOURI, maar sinds de 18e eeuw zijn ze een nomadisch levend volk in de prairies. Indianenstammen in Noord Amerika verwijzen naar zichzelf als naties (volkeren):

"....de Lakota was werkelijk een mens van de natuur. Hij hield van de aarde en alles wat met de aarde te maken had. Zijn gehechtheid groeide met de jaren. De ouderen waren letterlijk van de aarde gaan houden en zaten of lagen op de grond met het gevoel dichtbij een zorgzame moeder te zijn. Het was goed voor de huid om met de aarde in aanraking te komen en de oudere mensen vonden het heerlijk om hun moccasins uit te doen en met hun blote voeten op de heilige aarde te lopen. Hun tipi's stonden op de aarde en hun altaren waren van aarde gemaakt. De vogels die in de lucht vlogen, kwamen op de aarde uitrusten en het was de laatste woonplaats van alles wat leefde en groeide. De aarde was verzachtend, versterkend, reinigend en genezend.
Verwantschap met alle schepselen van de aarde, uit de lucht en het water, was een waarachtig en levend beginsel. Voor het dier en de vogel bestond een broederlijk gevoel dat de Lakota veilig tussen hen deed leven, en de Lakota's kwamen hun gevederde en behaarde vrienden zo na, dat ze in ware broederschap dezelfde taal spraken. De oude Lakota was wijs. Hij wist dat het hart van de mens hard wordt wanneer hij uit de buurt van de natuur is; hij wist dat gebrek aan respect voor groeiende, levende dingen al gauw tot gebrek aan respect voor de mens leidt. Daarom hield hij zijn kinderen dicht bij de verzachtende invloed van de natuur......"

V//V\\V//V\\V//V\\V//V\\V//V\\V//V\\V//V\\V//V\\V//V\\V//V\\V//V\\V//V\\V//V\\V//V\\V//V\\V//V\\V

Passage uit de autobiografie van HEHAKA SAPA, of ZWARTE ELAND, een TETON LAKOTA. De cirkelvorm en de kringloopgedachte nemen in het Indiaanse leven en denken een fundamentele plaats in.
ZWARTE ELAND bezat een unieke geestelijke macht die ieder direct opviel en was tijdens zijn jeugd door grote priesters ingewijd in de heilige tradities van zijn volk:
O = O == oo == O = O == oo == O = O == oo == O = O == oo == O = O == oo == O = O

"......in alles wat een indiaan doet, vindt u de CIRKELVORM terug, want de Kracht van de Wereld werkt altijd in cirkels, en alles tracht rond te zijn. Vroeger, toen wij een sterk en gelukkig volk waren, kwam al onze kracht uit de heilige kring van het volk en zolang de kring niet verbroken werd, ging het ons volk goed. De bloeiende boom was het levende middelpunt van de kring en de cirkel van de vier windstreken deed hem gedijen. Het OOSTEN gaf rust en licht, het ZUIDEN gaf warmte, het WESTEN gaf regen en het NOORDEN, met zijn koude en machtige wind, gaf kracht en weerstand. Dit hebben we door ons geloof van de natuur geleerd. Alles wat Kracht van de Wereld doet, gebeurt in een CIRKEL. De hemel is rond en ik heb gehoord dat de aarde rond is als een bal, en de sterren eveneens. De wind draait rond wanneer hij op zijn allersterkst is. Vogels bouwen ronde nesten omdat hun geloof gelijk is aan het onze. De zon komt en gaat onder met een boog. De maan doet hetzelfde en beide zijn rond.
Zelfs de jaargetijden doorlopen een grote kringloop en komen altijd weer uit waar ze waren. Het leven van een man loopt in een cirkel van kinderjaren tot kinderjaren en zo is het met alles waarin krachten zich bewegen. Onze tipi's waren rond als de nesten van de vogels en ze werden altijd in een cirkel geplaatst, de kring van het volk, een nest uit vele nesten dat de Grote Geest bestemd heeft om onze kinderen in uit te broeden....."

go to index